Stichting ScholtenhaerStichting Scholtenhaer heeft de ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) status.

De doelstelling:

Het financieel ondersteunen / bijdragen van Educatieve en Culturele faciliteiten in de gemeente Oldenzaal.

Het beloningsbeleid:

Aan de bestuurders van de stichting wordt geen beloning toegekend.

Voorzitter

Dhr. A. Reef

info@scholtenhaer.nl           ( werkt tijdelijk niet meer )

aga.reef@tweerrecyclinggroep.eu

Secretaris

Dhr. B. Riteco

secretaris@scholtenhaer.nl

Pennigmeester

Dhr. D. Engbers

Penningmeester@scholtenhaer.nl