Vergunning van de betonnen klokkenstoel.

Deze vergunning is in 2018 verleend door de gemeente Oldenzaal.


2013

In het jaar 2013 kwam Ria Huiskes bij A.J. Reef en vertelde hem dat Hylke Banning, de beiaard van Oldenzaal, een wens heeft. In de Plechelmus hangen momenteel maar 48 klokken en de zware klank van de Bes klok werden in vele liederen gemist.

De heer A.J. Reef vond het meteen een mooi project, maar wilde wel graag weten wat het nu zou in houden om een klok in de Plechelmus te plaatsen. We gingen het gesprek met Hylke Banning aan.


2014

2014 Hebben we gekeken naar pas geplaatste klokken in Kampen. Ook hebben we toen gesproken met een klokkengieter die eventueel onze klok in Leem zou kunnen produceren. Hij gaf meteen aan dat hij nog nooit zo'n grote klok in leem had gegoten. Wel gaf hij aan kennis en deskundigheid te hebben in het gieten van klokken zoals hij die in Kampen heeft geplaatst.

Ook hebben wij in 2014 met de gemeente gesproken. We wilden zeker weten of de gemeente het leuk zou vinden als wij een 49ste klok in de toren zouden plaatsen. Hun reactie was meteen enthousiast. We moeste wel eerst goed kijken of de betonnenklokkenstoel de extra klok kan houden, voor nu en in de toekomst. Hiervoor hebben wij een contructeur aan de hand genomen.


2015

De contructie voor de Betonnenklokkenstoel is lastiger dan we hadden gedacht. We moeten de bewapening zien te achterhalen wat in de beton zit. Dit zou betekenen dat wij enkele plekken de beton kapot hadden moeten maken. Dit vonden wij als stichting en beiaard geen goed idee. Er moet een andere oplossing gezocht worden. Ook was de bedoeling om de beweging, die er al in zat, te stoppen met veren aan de zijkant van de betonnenklokkenstoel. Hierdoor zouden wij de buitenmuur gebruiken als tegenpool.


2016

De contructeur gaf aan dat hij geen mogelijkheden zag om de juiste berekening te maken of wij moesten het wapeningsstaal blootleggen en meten hoe dik deze nu daadwerkelijk is. Wij hebben afscheid moeten nemen van deze construteur. Wie zou het dan wel kunnen? Waar haal je een descundige vandaan die ons de wapeningsdikte zou kunnen aangeven? Eind 2016 kwamen wij in contact met Chiel Bartels. Hij gaf aan dat wel innovatieve gedachten had om dit probleem op te lossen. Er is toen ook meteen een vergunning aangevraagd.
2017

Chiel Bartels, contructeur, heeft contact gezocht met Staalbouw Twente, Mathijs Ottenschot, om schoren in de toren te plaatsen. De gedachten waren mega simpel, achteraf. We doen net alsof er geen staaldraad in de betonnenklokkenstoel zit. De schoren moeten dan deze staaldraad een de buitenkant vervangen. Hierdoor zou de beweging uit de betonnenklokkenstoel gehaald worden. Staalbouw Twente gaf aan dat zij deze Willems ankers wel kon maken en dat Chiel Bartels dit in zijn contructie bereking kan meenemen. Deze opzet hebben wij met de gemeente besproken en aan hun gevraagd welke kleur de schoren moesten krijgen. Nu moesten wij nog een partij vinden die deze schoren in de toren kon vast maken.


2018

Wij hebben met William Segerink, van Outdoor Challenge Park , gesproken of hij nog een partij wist die vaak hangend werk verrichte. Hij gaf aan dat zij dit zelf ook deden en dat zij in het verleden ook de beamer in de plechelmustoren hebben gehangen. Hiermee hadden wij het plaatje eindelijk klaar en hebben de juiste personen kunnen vinden. We zijn dan ook weer een stap dichterbij om de Plechelmusklok te kunnen gaan maken. Midden 2018 hebben wij de schoren in de toren kunnen plaatsen. Het resultaat is mega gelukt. De beweging is uit de betonnenklokkenstoel. Indien nodig kunnen wij, doormiddel van het verstellen van deze schoren, de beweging van de betonnenklokkenstoel beinvloeden. Het eerste deel is ons gelukt. Nu opzoek naar de juiste klokkengieter.